Beamsteering

In radio- en radarsystemen wordt beamsteering bewerkstelligd door fase en delay van de RF-signalen die de elementen aansturen te optimaliseren op het benodigde afstraalpatroon. Vergelijkbare techniek wordt gebruikt bij het synchroniseren van meerdere stille anti hagelkanonnen om het afstraalpatroon en daarmee de drukgolf in de juiste richting te sturen.

Deze techniek wordt ook ingezet om de drukgolf naar de omgeving te minimaliseren.