Stil Anti Hagelkanon

meer druk - geen hinder - onbeperkt inzetbaar

STIL ANTI HAGELKANON  –  SILENT ANTI HAIL CANNON

meer druk – geen hinder – onbeperkt inzetbaar
Best Beschikbare Techniek

more pressure – no nuisance – unlimited use
Best Available Technology

Naar aanleiding van de geluidproblematiek die ontstaat rondom de inzet van conventionele drukgolfgeneratoren
ten behoeve van hagelbestrijding is een nieuw type drukgolfgenerator ontwikkeld. Deze drukgolfgenerator
maakt meer druk zonder geluidhinder.

In response to the noise problem that arises around the use of conventional pressure wave generators for hail
control, a new type of pressure wave generator has been developed. This pressure wave generator makes more
pressure without noise.

te huur of te koop

vraag naar de voorwaarden

continue ontwikkeling

het platform waarop het stille anti hagelkanon is ontwikkeld is flexibel en aanpasbaar, de mogelijkheden zijn onbeperkt

uitstekende ondersteuning

maximale ondersteuning voor gebruik, toepasbaarheid en vergunningverlening

CASE STUDY

afstraalpatroon gedefinieerd en controleerbaar

Met behulp van uitgekiende soft- en hardware wordt de drukgolf in de juiste richting gestuurd. Vraag naar de mogelijkheden!

afstraalpatroon

gedefinieerd en controleerbaar

software

stimulus aanpasbaar

drukgolf

stuurbaar – meer druk, geen hinder

vergunningverlening

eenvoudig, maximale ondersteuning

Contact

Stefan Grob audio & electronics engineering
akoestisch advies, audio & elektronica ontwikkeling
De Tuinderij 35
4387AK Vlissingen
E: stefan.grob@stil-hagelkanon.nl
M: +31 653 912 188

to be continued…

hagelradar

onweer en hageldetectiesysteem in ontwikkeling

schakelen

op afstand met behulp van GSM of ons eigen protocol schakelen en monitoren

effectiviteit

planning van onderzoek naar de effectiviteit van hagelbestrijding

geluidhinder

inzet mogelijk binnen de kaders van de wet 

beamstearing

Met behulp van uitgekiende soft- en hardware wordt de drukgolf in de juiste richting gestuurd.

vroeger

was alles beter…

SGaee 2019